banner

Шри Ланка

 Шри Ланка е разположена на едноименния остров в Индийския океан. Има площ 65.6 хил. кв. км и брегова линия 1410 км. Островът е с дължина 435 км. и ширина 225 км. Централните части са заети от стъпаловидни планини с най-висока точка връх Португалия - 2524 м. Останалата територия (около 80%) е равнина, на места заблатена. Климатът е субекваториален, мусонен, а на юг - екваториален. Температурите в равнинните части през цялата година са от 26 до 30о. Валежите на юг са през лятото (около 2000-5000 мм.), а на север - през зимата (около 1000 мм). Реките са къси и пълноводни.

Шри Ланка има над 3000 години история, като географското положение и дълбоките заливи й отреждат стратегическа роля от древните времена на Пътя на коприната до Втората световна война. Страната е дом на огромно разнообразие от религии, етноси и езици. Гордее се и с богато будистко наследство, като първите известни будистки писания са създадени именно тук.

Често я наричат "Сълзата на Индия", заради формата и географското положение, както и "Перлата на Индийския океан" - заради природната красота. Известна е и като "Страната на усмихващите се хора".

Културата на Шри Ланка е силно повлияна от Будизма и Хиндуизма